Rynek motoryzacyjny dzieli się na dwa segmenty – niezależny i produkcji samochodów, które pomimo dzielących je różnic tworzą jednak system naczyń połączonych i w wielu aspektach wzajemnie od siebie uzależnionych. Ten dualizm sprzyjać może konkurencji, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z korzyścią dla konsumentów i gospodarki, pod warunkiem jednak właściwych uregulowań prawnych. Należy pamiętać, że w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju całego sektora motoryzacyjnego, w tym przedsiębiorstw działających na niezależnym rynku motoryzacyjnym niezbędne jest tworzenie rozwiązań sprawiedliwych dla wszystkich jego uczestników. Bardzo ważne jest również egzekwowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa regulujących ten sektor.

Patrząc na polski przemysł motoryzacyjny nie sposób nie zauważyć rosnących udziałów segmentu produkcji części i akcesoriów, już o 14 mld zł przekraczającego wartość produkcji samochodów. Około 900 producentów części motoryzacyjnych osiągnęło w 2013 r. rekordową wartość produkcji sprzedanej przekraczającą 60 mld zł. Także wartość eksportu części i akcesoriów motoryzacyjnych systematycznie rośnie i w 2013 r. wynosiła blisko 30 mld złotych.  

Innowacyjność i osiągnięcia niezależnych producentów części sprawiły, że nasz kraj rozpoznawany jest dziś jako “europejskie zagłębie produkcji części motoryzacyjnych” (nie produkcji samochodów) oraz miejsce kształcenia wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie. Polskie produkty motoryzacyjne spełniają najwyższe światowe standardy i wymagania jakościowe, zachowując przy tym relatywnie umiarkowane ceny. Jest to ogromna przewaga konkurencyjna polskich przedsiębiorstw reprezentujących niezależny sektor motoryzacyjny, nadążających za dynamicznie zmieniającym się rynkiem i elastycznie dostosowujących się do jego potrzeb.  Z całą pewnością zasługują one na uwagę i wsparcie środowisk mających wpływ na kształtowanie polskiej rzeczywistości gospodarczej, w której dane im jest funkcjonować. Tym bardziej, że motoryzacja napędza także inne sektory - od finansowego, ubezpieczeniowego, transportowego, logistycznego po edukację, informatykę czy infrastrukturę drogową.

Aktualności

13.06.2014

bCall - postęp i podstęp. Google pracuje nad samochodem, w którym komputer zastąpi kierowcę, a koncerny motoryzacyjne p...

Czytaj więcej

05.06.2014

Klauzula Napraw. Proces ogólnoeuropejskiej liberalizacji rynku zewnętrznych części zamiennych utknął w miejscu. Komisj...

Czytaj więcej